Inne

Każdy uczeń musi do szkoły przynosić coś więcej niż drugie śniadanie. Nietrudno zauważyć, że tornistry dzieci…