Rozwój duchowy
poradniki

Każdy, wierzący człowiek, jak również ten, który wiary poszukuje styka się na co dzień z różnymi rozterkami, które zmuszają do myślenia nad ogólnym sensem życia, jak również niektórymi z jego elementów. Księgarnia chrześcijańska jest wbrew pozorom odwiedzana równie często przez wyznawców tego kultu, jak i innowierców lub ateistów. Zawarte w niektórych wydania poradniki są impulsem do wielu przemyśleń.

Środowiska artystyczne często postrzegane są jako wyzute z moralności i zasad religijnych, które wedle znakomitej części społeczeństwa były do niedawna podporą funkcjonowania w świecie. Poradniki dla kobiet wiernym religijnym zasadom są jednakże niezwykle niesprawiedliwe i szowinistyczne umniejszając rolę płci żeńskiej w życiu prywatnym, jak i publicznym. Z tego też powodu księgarnia chrześcijańska niejednokrotnie jest stawiana w złym świetle.

Ludzie światli nie krytykują nieznanego. Wśród największych mędrców i filozofów świadectwa wiary różnych religii były przyczynkiem i składową przemyśleń, które dziś cytuje się jako przyszłościowe idee, o ponadczasowym wymiarze i charakterze. Księgarnia chrześcijańska nawet w swoich przekonaniach powinna jednakowoż służyć zainteresowanym radą w doborze poszukiwanych lektur.