Znajomość języków obcych to jeden z ważnych elementów decydujących o naszej mobilności i przyszłej przydatności na rynku pracy. Osobom znającym co najmniej jeden język obcy zdecydowanie łatwiej znaleźć dobrze płatną pracę, takie osoby nie mają również większego problemu z przemieszczaniem się po świecie, ze znalezieniem zatrudnienia poza granicami naszego kraju, są bardziej otwarte i odważne, łatwiej im korzystać z różnych zawodowych i życiowych okazji, które bez znajomości języka obcego zostały by bezpowrotnie zaprzepaszczone. Między innymi właśnie z tych powodów naukę języków obcych warto rozpocząć jak najwcześniej, część specjalistów uważa, że już w wieku niemowlęcym. Poniżej przedstawimy pięć argumentów, które przemawiają na korzyść tej teorii.

Argument numer jeden to olbrzymie zdolności poznawcze dzieci w wieku do 2 lat. Naukowcy potwierdzają, że w pierwszym okresie życia dziecka, w jego mózgu tworzą się główne drogi nerwowe. Zapisując dziecko na językowe zajęcia dla niemowląt mamy zatem szansę na wytworzenie w jego mózgu dodatkowej drogi nerwowej dla każdego języka, również języka obcego. To pozwoli na szybsze opanowanie konkretnego języka obcego w przyszłości oraz bardziej płynną mowę czy wykształcenie zdolności do unikania tzw. kalek językowych.

Argument numer dwa to nieograniczona ciekawość świata najmłodszych dzieci, które chłoną wszystko co zewnętrzne, jednocześnie nie zgłaszając swojego sprzeciwu wobec tego, co oferują im ich rodzice. Zajęcia dla niemowląt to zatem doskonała okazja do oswojenie dziecka z nowym językiem. Ostatecznie dzieci do drugiego roku życia i tak komunikują się ze światem zewnętrznym głównie przy pomocy gestów, zatem brzmienie języka obcego nie wywoła w nich zdziwienia czy strachu, a wręcz przeciwnie, wzbudzi jedynie ich ciekawość.

Trzeci argument za rozpoczęciem nauki języka obcego już w wieku niemowlęcym to możliwość spędzenia dodatkowego czasu z dzieckiem. Językowe zajęcia dla niemowląt i ich rodziców to wspaniała okazja do wspólnej zabawy i budowania silnej więzi rodzinnej. Warszawa jest przykładem miasta, w którym organizuje się wiele podobnych zajęć, dzięki czemu zapracowani rodzice mają okazję choć przez krótki czas całkowicie skupić się na bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.

Czwartym z argumentów przemawiających na korzyść wczesnego rozpoczęcia nauki języka obcego jest fakt pobudzenia zdolności dziecka do abstrakcyjnego myślenia. Dzieci, które od najmłodszych lat mają bezpośredni kontakt z językiem obcym szybko zaczynają rozumieć, że dany przedmiot lub czynność może mieć różne określenia, co wpływa na poszerzenie ich przyszłych zdolności poznawczych.

Na koniec warto także wspomnieć, że skorzystanie z zajęć dla niemowląt to rozpoczęcie ścieżki kształcenia dziecka, co daje mu lepszy start w przyszłość, co w bezpośredni sposób może przełożyć się na jego przyszłe życiowe i zawodowe sukcesy.