Ponadnormatywne oraz duże ładunki wymagają traktowania specjalnego w zakresie ich przewozu oraz organizacji. W celu tym funkcjonuje bardzo znane pojęcie transportu ponadgabarytowego. Pojęcie to dotyczy towarów największych przewożonych zarówno drogą morską jak i także drogą lądową. Czym zatem dokładnie jest transport nienormatywny oraz jakie są jego przykłady? O tym już poniżej.

Definicja

transport ponadgabarytowyTransport ponadgabarytowy jest nazywany także transportem nienormatywnym czy też ponadnormatywnym. Jest to transport towarów, których wymiany znacznie przekraczając określone normy w prawie dla poruszających się pojazdów po droga. Transport ponadgabarytowy obejmuje wszelkie ładunki, które przekraczają wartości następujące: 2,5 metra szerokości, 16,5 metra długości (naczepa), 18,5 metra długości (przyczepa), 4 metra wysokości oraz 42 tony masy. Transport ponadgabarytowy jest prawnie regulowany. Musimy mieć świadomość, że na nadgabarytowe przewozy są wymagane zezwolenia specjalne. Uzyskanie zezwolenia jest uzależnione od złożenia wniosku, który zawiera niezbędną dokumentację. Warto zaznaczyć, że ponadgabarytowy transport wymaga także specjalnej organizacji. Organizacja obejmuje zaplanowanie szczegółowe środków transportu jak i także trasy przewozu optymalnej dla ładunków, które przewozimy. Obecnie mamy szeroki wybór naczep wyspecjalizowanych. Umożliwiają przewiezienie każdego towaru, ale już organizacja takie transportu wiąże się wciąż z licznymi przeszkodami, bowiem nie zawsze drogowy transport jest możliwy. Problemami są wysokie krawężniki, ronda, mosty czy też wiadukty. Musimy także wiedzieć, że modyfikacja trasy jest bardzo kosztowna oraz problematyczna. W niektórych przypadkach jest niemożliwa. Dlatego właśnie rolę istotną w przewozie ponadgabarytowych ładunków odgrywa mieszany transport w tym rzeczny oraz morski, na przykład przy pomocy barek.

Przewóz jakich ładunków obejmuje ponadnormatywny transport?

Wielkości towarów przewożonych ponadgabarytowych są naprawdę różne. Jednym jedynym ograniczeniem jest możliwość wytyczenia trasy optymalnej oraz także flota przewoźnika. A jakie ładunki najczęściej są przewożone w myśl przepisów o ponadnormatywnym transporcie? Są to na pewno maszyny rolnicze, ciężki budowlany sprzęt, sprzęt górniczy, sprzęt drogowy, wiatrowe elektrownie, hale, magazyny, urządzenia przemysłowe, linie produkcyjne, konstrukcje stalowe, zbiorniki, wieże czy też przęsła mostów. Jak widać jest tego dosyć sporo. Jest to naprawdę popularny rodzaj transportu.