Rodzaje regałów magazynowych

Składowanie towarów w magazynie wymaga ich odpowiedniego ułożenia. Pracownicy powinni mieć do nich łatwy i bezpieczny dostęp, powierzchnia powinna być właściwie wykorzystana.

Regały magazynowe

regały magazynoweWłaściwe rozmieszczenie towarów w magazynie i ergonomiczne wykorzystanie powierzchni to skomplikowane działanie logistyczne. Warunki przechowywania muszą być dostosowane do rodzaju towaru i jego wymagań. Artykułów delikatnych nie możemy przecież ustawić w kilkumetrową piramidę, ponieważ ulegną zniszczeniu. Prawidłowe magazynowanie ułatwiają profesjonalne regały. Producenci oferują trzy typy regałów magazynowych:

  • Regały półkowe – doskonałe do magazynów składujących towary o niedużych gabarytach, półki mogą być metalowe lub z płyt MDF,

  • Regały wspornikowe – regały do przechowywania tzw. dłużycy, nie wymagają półek,

  • Regały paletowe – do magazynowania towarów o dużych parametrach, z konstrukcji stalowej tworzone są gniazda przeznaczone na jedną lub kilka palet.

Obsługa regałów wspornikowych i paletowych wymaga używania wózka widłowego.

Zaletą regałów magazynowych jest ich segmentowa konstrukcja pozwalająca na montowanie dowolnej ilości elementów. W halach o dużych powierzchniach i bardzo wysokich dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu regałowego ze schodkami i podestami na wyższych wysokościach.

Najczęściej w magazynach stosowane są regały magazynowe stałe, które mogą, ale nie muszą być przytwierdzane do podłoża lub ściany. W magazynach specjalistycznych zastosowanie mają regały przejezdne, obrotowe i okrężne. Wybierając regały trzeba zwracać uwagę nie tylko na ich konstrukcję i zastosowane rozwiązania, ale także na ich wytrzymałość.

Niezależnie od wybranego rozwiązania regały magazynowe muszą zapewniać bezpieczne przechowywanie towarów i obsługę przez pracowników. Muszą być wykonane z materiałów dobrej jakości i posiadających atesty. Regały profesjonalne muszą spełniać warunki określone w PN, przepisach BHP i przepisach sanitarnych. Pracownicy magazynów muszą przejść odpowiednie szkolenie.