Boski pierścień

poduszki na obrączkiNadejdzie w końcu ta święta chwila - pobierzecie się. Razem staniecie przed ołtarzem i z miłością w oczach potwierdzicie chęć dożywotniego bycia razem, trwania w związku małżeńskim. Będzie to moment zaprawdę niezwykły, przed Bogiem bowiem zadeklarujecie jedność, a w takim wypadku jest ona i pozostanie nierozerwalna.

Nałożycie sobie na palce obrączki. Wielce znaczący jest to akt, gdyż uwiadamia wszystkim, iż łączą się nie tylko dusze, ale również i ciała wybrańców. Obrączka zatem jest symbolicznym miejscem, które skupia cielesność kobiety bądź mężczyzny, wchodzących w związek małżeński. Jako taka, obrączka jest święta i powinna być traktowana z czcią i nabożnością. Winny być one traktowane w taki sposób, w jaki traktowane są same ciała ludzi oddających się sobie nawzajem. Relikwie można podziwiać jedynie wzrokiem, obrączki należy dotykać, zakładać i odkładać, uhonorowując w ten sposób ich istotę.

Odpowiednie poduszki na obrączki - http://sklep.desoie.pl/17-poduszki-na-obraczki - bardzo pomagają w tym względzie, gdyż są one stworzone w ten sposób, aby najmniejsza nawet niedogodność nie stała się udziałem świętego pierścienia. Dzięki niemu, i dzięki dbałości o niego, zaślubiny mogą mieć miejsce, złączenie więc nie tylko dusz i serc, ale i ciał w ich czystości.