Analiza materiałów - ultradźwięki
badania ultradźwiekowe

Jedną z popularniejszych metod badania różnego rodzaju materiałów pod kątem zmian gęstości jest stosowanie ultradźwięków. Fala dźwiękowa, której prędkość rozchodzenia się wewnątrz materiału zależna jest od wielu czynników, między innymi od gęstości oraz rodzaju badanego materiału pozwala na identyfikowanie badanego materiału, szukanie wad, pęknięć, pęcherzyków powietrza i innych niedoskonałości, mogących wpłynąć na wytrzymałość materiału lub inne jego właściwości (nie tylko mechaniczne).

Technologia ultradźwiękowa polega przede wszystkim na badaniu tłumienności fali dźwiękowej wewnątrz materiału, gdzie dokładne pomiary dotyczą przechodzenia energii fali ultradźwiękowej o jednej częstotliwości, na energię fal innej częstotliwości. Mechanizmy te, powstałe odpowiedzi materiału oraz ich widmo, obwiednie i faza są zależne od badanego materiału oraz właściwości samej próbki.

Gdzie wykorzystuje się badania ultradźwiękowe - http://de-tech.pl/badania-ultradzwiekowe/ ?

W przemyśle do badania defektów i trwałości konstrukcji i elementów. W medycynie, technologiach wojskowych i nie tylko, ultradźwięki wykorzystuje się w celach obrazowania oraz skanowania. Spektrum zastosowań jest bardzo szerokie, ze względu na dużą precyzję i bardzo małą inwazyjność pomiaru.