Zakładając firmę, której właściwością prawną jest wpis do KRS- u otwiera się spółkę…