Księgowość bywa prawdziwą zmorą przedsiębiorcy. Każdy, kto dopiero rozpoczyna działalność lub planuje taki krok, w końcu staje przed koniecznością wyboru sposobu jej prowadzenia. Większość przedsiębiorców decyduje się na powierzenie dokumentów biurom rachunkowym. 21 procent z nich woli korzystać ze specjalnych narzędzi internetowych.

Ubezpieczenie biura

Biuro, któremu powierzona zostaje obsługa firmy musi koniecznie posiadać ważne ubezpieczenie o szerokim spektrum - na tyle, aby bez problemu objęło także zakres usług danej firmy. To przedsiębiorca odpowiada przed wyższymi organami za poprawność prowadzonych rozliczeń. Ubezpieczenie powinno zatem umożliwić odzyskanie kary, jaką może naliczyć urząd w przypadku znalezionych nieścisłości i zaniedbań. Ważne jest także określenie kwoty ubezpieczenia w takiej sytuacji. Im wyższa wartość zakupionej polisy, tym większy jest zakres ubezpieczenia. Oznacza to duże bezpieczeństwo dla samego przedsiębiorcy.

Nowoczesne rozwiązania

Dokumenty online

Dobra księgowość to taka, która daje wgląd w dokumenty online. Przedsiębiorca może zatem zdalnie kontrolować swoje papiery i w razie czego interweniować. Nowoczesne biura wykorzystują w swojej pracy współczesną technologię i aktualne programy. Przedsiębiorca ma ciągły dostęp do danych firmy i może w ten sposób sprawdzać prognozy dotyczące wysokości podatku za określony miesiąc. Firma może dzięki temu zmniejszyć obciążenie podatkowe wrzucając coś do kosztów firmy. Istotna jest również możliwość elektronicznej kontroli nad terminową spłatą należności wobec firmy. Przedsiębiorca powinien mieć możliwość do wglądu w dokumenty online, dzięki czemu ma szansę uniknąć zatorów płatniczych, jakie są główną przyczyną upadłości wielu firm. Niezwykle przydatna w tym wypadku będzie również dodatkowa funkcja automatycznego generowania i wysyłania monitów oraz ponaglających maili.

Godziny działania

Przyjazne biuro to takie, które przyjmuje swoich klientów także poza standardowymi godzinami otwarcia biura. Możliwość kontaktowania się z księgowością już po zamknięciu własnej firmy jest dla przedsiębiorcy bardzo cenne. Dopiero wtedy jest czas na zawiezienie dokumentów lub skonsultowanie pewnych problemów, jakie pojawiły się w przedsiębiorstwie.

Doświadczona kadra

Biuro koniecznie musi dysponować doświadczoną i rzetelną kadrą, która na bieżąco monitoruje wszystkie zmiany w prawie podatkowym i pracy. Od tego zależy poprawność rozliczeń, a także sprawne wykorzystywanie pewnych luk prawnych, dzięki którym przedsiębiorca może coś zyskać.